Wat is het?

voetenkaart
copyright Caminosan
Klik om te downloaden

Voetreflexologie is een aangename, natuurlijke en veilige methode om je gezondheid te bevorderen.
Het werkt bovendien pijnverlichtend en preventief. Het is een drukpuntmassage waarbij druk wordt uitgeoefend op reflexzones in de voet. Deze staan in verbinding met organen en delen van het lichaam.
Het woord ‘reflexie’ staat voor ‘spiegel’: de voet weerspiegelt ons hele organisme.

Voetreflexologie is een volledig geaccepteerde vorm van manuele therapie.
De in dit domein opgebouwde kennis leidt vaak tot onverwacht goede resultaten.
Deze behandeling stelt geen enkele medische diagnose, noch vervangt het enige medische handeling!
Het werkt wel steeds aanvullend naar zelfgenezing en meer vitaliteit.


Voetreflexologie, niet te verwarren met voetmassage

Reflexologie staat voor meer dan ontspanning alleen. Het veronderstelt voor elke aandoening de juiste technieken die toewerken naar een nieuw evenwicht in het lichaam. De technieken zijn op ieder individu afzonderlijk afgestemd en beogen op kortere termijn een toestand van verbeterd algemeen welbevinden.
Reflexologie is een aparte discipline binnen de complementaire gezondheidszorg die de nodige voorkennis en ervaring vergt. Vandaar dat Caminosan er ook voor kiest deze methode ten gronde uit te voeren en verder uit te diepen.


praktijkHoe verloopt een sessie?

Tijdens een eerste consult wordt er kort ingegaan op de werking van reflexologie,
en wordt vooral geluisterd naar de noden van de cliënt.
Indien gewenst, wordt ingegaan op de medische voorgeschiedenis,
bepaalde verwachtingen, vragen,…
Daarna begint de eigenlijke sessie met enkele ontspannende grepen die meteen de voeten aangenaam los maken.
Nadien worden beide voeten apart of gezamenlijk bewerkt (drukpunten) waarbij rekening wordt gehouden met aangegeven probleempunten.

Een sessie duurt ongeveer 1 uur.
Het is wenselijk losse kledij te dragen,
zodat je gemakkelijk en ontspannen kan liggen en er tot aan de knie kan gewerkt worden.


Welke effecten mag je van een sessie verwachten?

 • Totale ontspanning
 • Betere bloed- en energiedoorstroming (basis van onze gezondheid)
 • Harmonisatie van het centrale zenuwstelsel
 • Loslaten van opgehoopte afvalstoffen
 • Betere maag- en darmfunctie
 • Herstel van fysiek en mentaal evenwicht
 • Verhoogde immuniteit
 • Verbeterd slaappatroon

Enkele voorbeelden van aandoeningen waarop specifiek kan gewerkt worden;

Klachten van het hoofd Hoofdpijn, spanningshoofdpijn, migraine, concentratiestoornissen, verkoudheid, middenoorontsteking, oorsuizing…
Klachten van het urinewegstelsel Blaasontsteking, ontsteking van de urineleiders, nierstenen, incontinentie, bedplassen…
Klachten van het ademhalingsstelsel Keelontsteking, allergieën waaronder hooikoorts, bijholteontsteking (sinusitis), astma, hyperventilatie…
Klachten van het hart en bloedvatenstelsel lymfestelsel, circulatieproblemen (koude handen/voeten,…), angstaanvallen, hoge/lage bloeddruk, hartkloppingen, oedeem (vochtophoping), ,…
Klachten van de spieren en gewrichten Algemene rug-, nek- en schouderklachten, ischias, hernia, lumbago, osteoporose, artrose, artritis, jicht, spierziekten, tenniselleboog,…
Klachten van het spijsverteringsstelsel maag- en darmklachten algemeen (constipatie, buikloop, maagzuur, misselijkheid,…)
Klachten van het hormoonstelsel menstruatiestoornissen, overgangsklachten, afweerproblemen, schildklierstoornissen, vruchtbaarheidsproblemen, problemen tijdens de zwangerschap,…
Huidaandoeningen psoriasis, eczema, gordelroos,…
Slaapstoornissen moeilijk inslapen, doorslapen, nachtmerries,…
Vermoeidheid van futloosheid tot zwaardere mentale en/of fysieke vermoeidheid
Psychische klachten stress, burn-out, depressie, overspannenheid,…

oorsprong_ontwikkelingOorsprong en ontwikkeling

De oorsprong van de reflexologie ligt al duizenden jaren terug. Het werd al toegepast in landen als het oude Egypte, China, India en bij de bevolkingsgroepen van Noord- en Zuid-Amerika. De tegenwoordige therapievorm heeft haar wortels in de zonetherapie en de Chinese acupunctuur.
Grondlegger van de Westerse zonetherapie is William Fitzgerald, een Amerikaanse arts. Hij verdeelde het lichaam in 10 lengtezones. Hij onderwees deze methode aan artsen en therapeuten. In 1917 publiceerde hij zijn eerste boek “Zone Therapy, or Relieving pain at home”. Om pijn te verlichten, oefende hij druk uit op verschillende delen van de vingers. Toch was er niet veel belangstelling voor het boek. Dokter Joe Riley, een vriend van Fitzgerald, nam het initiatief om de ontdekkingen bij een groter publiek onder de aandacht te brengen.
Maar diegene die de reflexzonetherapie echt bekendheid heeft gegeven is Eunice Ingham (een fysiotherapeute). Zij kwam er achter dat de voeten gevoeliger waren dan de handen en begon vanaf 1930 haar theorie van voetreflexzonetherapie te ontwikkelen. Hieruit is de zogenaamde “Ingham-drukmassage-methode” ontstaan. De uitgang van de theorie is, dat de voet (zool) een “kaart” is van de rest van ons lichaam. In 1938 verscheen haar boek “Stories the feet can tell” waarin ze haar methode beschreef. Eunice Ingham werd bekend als de “moeder van de reflexzonetherapie”. Tot op de dag van vandaag wordt deze methode nog gebruikt en onderwezen door o.a. haar neef Dr. Dwight C. Byers.


Beroepsvereniging en recente realisaties

Vanuit verschillende bestaande verenigingen en opleidingen kwam het initiatief om een overkoepelende beroepsvereniging te vormen met als hoofddoel de professionele (therapeutische) reflexologie in België te ondersteunen en verder te ontwikkelen.
BeVo werd opgericht in 2003 en staat voor Beroepsvereniging van Reflexologisten België. BeVo is erkend als Nationale Beroepsfederatie door het FOD Economie.

De voornaamste doelen van de vereniging zijn:

 • het bevorderen van de deskundige toepassing en uitoefening van de voetreflexologie;
 • het behartigen van de belangen van de leden;
 • het geven van opleidingen tot voetreflexoloog;
 • het samenwerken met buitenlandse verenigingen;
 • het streven naar bredere erkenning van de voetreflexologie als complementaire geneeswijze.

Recente realisaties

 • Het totstandkomen van het Core Curriculum. Dit omvat de standaardvereisten waaraan professionele opleidingscentra moeten voldoen om erkend te kunnen worden door BeVo. Deze opgelegde opleidingsnormen sluiten aan bij de gestelde norm door RiEN (Reflexology in European Network). Het doel is de scholing van de professionele reflexologist op te waarderen naar Europees niveau.
 • Werken in de richting van een duidelijke scheiding tussen ‘relaxatiereflexologie’ en ‘therapeutische reflexologie’.
 • Medewerking aan de opmaak beroepskwalificatie voetreflexoloog, een initiatief van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) in het kader van een Europese doelstelling om diploma’s/certificaten vergelijkbaar te maken over de landsgrenzen heen.

… allemaal stapjes naar erkenning van een waardevol beroep! Het is de bedoeling dat je in de toekomst bewust zal kunnen kiezen voor een door BeVo erkend voetreflexoloog.
Noot: In een aantal van de ons omringende landen, waaronder Nederland, is voetreflexologie een erkend en beschermd beroep, waarvoor de terugbetaling geldt.

Caminosan is zowel lid van BeVo als van het NVBR (Nationaal Verbond der Belgische Reflexologen).
Het NVBR is een vzw die opleidingen aanbiedt die erkend zijn door BeVo en werkt bovendien nauw samen met de franstalige landgenoten CER (Centre d’études de Réflexologie) en de Nederlandse zustervereniging BER (Bond van Europese Reflexologen).